Skip to main content

Serveis per empreses i polígons

Solucions per compartir energia renovable

Comunitats energètiques
en règim privat

Aportem tot el suport en l’estudi de viabilitat, disseny, posada en marxa i gestió de comunitats energètiques en l’àmbit empresarial.

Autoconsum col·lectiu

Assessorem a totes les parts per poder dissenyar i posar en marxa instal·lacions en règim d’autoconsum col·lectiu (solar fotovoltaic o altres) en coberta o en sòl, des dels estudis previs, fins a la direcció d’obra i legalització i la posterior gestió diària i optimització de rendiment tècnic i econòmic (càlcul i de quotes, avaluació de rendiment, recàlcul de repartiments, contactes amb la distribuidora elèctrica, etc.)

Venta d’energia entre privats

Quan per distància l’autoconsum no és viable, una de les opcions possibles son els contractes provats de venta d’energia PPA. Assessorem en el disseny de les instal·lacions i en la negociació i tancament dels acords entre les diferents parts per tal de fer viable a curt, mig i llarg termini la venta d’energia renovable directe de productor a consumidor.